Show gallery

Latvijas kopienas Re-charge weekend sesshin

Gatavojamies sesshinam ar Shodo Harada Roshi Lietuvā 2023.gada jūlijā.
22-23.oktobrī notika pirmais Latvijas kopienas Re-charge weekend sesshin
pēc diviem pandemijas gadiem.

Rīga un Daugavpils pārstāvji bija tikušies in Vecumnieki, Slaidas. Esam
bezgala pateicīgi Myokan (Tamārai) un viņas dzīves biedram Jakobam par
iespēju praktizēt viņu skaistajā mājā.